HM Courts & Tribunals Service - Better justice for everyone Welsh

Hafan

Mae rolau i bawb yn GLlTEM

Mae tua 16,000 o weithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gyda’n gilydd, rydym yn gyfrifol am weinyddu llysoedd troseddol, sifil, teulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr – a hoffem i chi ymuno â ni i wneud ein system cyfiawnder hyd yn oed yn well i bawb: o’r bobl fregus a’r bobl nad ydynt yn cael eu hamddiffyn i’r tywyswyr a’r gweithwyr achos tribiwnlys sy’n sicrhau bod ein llysoedd yn weithredol.