HM Courts & Tribunals Service - Vacancies Welsh

Swyddi Gwag

Rydym yng nghanol cyfnod cyffrous o newid, ac rydym yn newid y ffordd yr ydym  yn sicrhau cyfiawnder. Ymunwch â ni, a byddwch wrth wraidd y newid hwn, gan helpu i greu gwasanaeth o’r radd flaenaf – i bawb.

Yn ogystal â chynnig amgylchedd gweithio amrywiol a chynhwysol, byddwn yn cefnogi eich lles proffesiynol a phersonol gyda phortffolio hael o fuddion, oriau gweithio hyblyg ac amrywiaeth o gyfleoedd dysgu. Ar ddiwedd y dydd, rydym eisiau creu gwell cyfiawnder i’r bobl sydd yn defnyddio ein gwasanaethau llysoedd a thribiwnlysoedd, ond rydym hefyd wedi ymrwymo’n llwyr i ddatblygiad a dyheadau ein pobl.

P’un a ydych yn gweithio mewn maes rheoli ymholiadau neu weinyddu achosion, gweithrediadau neu ddigidol, cyllid neu Adnoddau Dynol, byddwn yn eich annog i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil ein rhaglen Ddiwygio. Mae cymaint o ffyrdd i ymuno, i gydweithio, ac i greu gwell cyfiawnder.

Ymwelwch â ni eto yn fuan i gael gwybod mwy am ein swyddi gwag byw.