HM Courts & Tribunals Service - Working here Welsh

Gweithio yma

Rydym yn sefydliad amrywiol gydag amrywiaeth enfawr o rolau ledled Cymru a Lloegr. Mae’n gyfnod hynod gyffrous i ymuno â ni, oherwydd yn ogystal â pharhau i sicrhau cyfiawnder yn ddyddiol, rydym hefyd yn ymgymryd â rhaglen Ddiwygio o’r math cyntaf.

Rydym yn angerddol am greu gwell cyfiawnder i bawb yn y DU. Ymunwch â ni a byddwch yn gweithio mewn amgylchedd cynhwysol ac amrywiol lle mae cyfleoedd i bawb ddatblygu. Mae gennym leoliadau ledled Cymru a Lloegr, ac amrywiaeth o rolau, felly mae’n debygol iawn y bydd gennym swydd sy’n addas i chi – beth bynnag yw eich sgiliau a’ch cryfderau.

Ar gyfer yr erlyniad
Am yr amddiffyniad
I bawb

Os gallwch ddangos ymrwymiad mewn meysydd newid parhaus, rheoli ansicrwydd, a chynllunio gwasanaethau o amgylch defnyddwyr, yna gallech hyd yn oed helpu i arwain y newidiadau y byddwn yn ymgymryd â hwy fel rhan o’n rhaglen ddiwygio.

Nod y rhaglen yw darparu gwasanaethau barnwrol arloesol sy’n gweithio’n well i’r cyhoedd. Gyda thros £1bn o gyllid, hon yw’r rhaglen fwyaf uchelgeisiol o’i math yn unrhyw le yn y byd.

Mae’n rhaglen wirioneddol arloesol, ac mae angen gweithlu hyblyg i’w chyflawni. Os ydych yn dalentog, yn frwdfrydig ac yn teimlo’n gyffrous am yr her y bydd y rhaglen ddiwygio yn ei chynnig, yna mae hwn yn gyfle unigryw i gymryd rhan ar ddechrau ein trawsnewidiad.