HM Courts & Tribunals Service - Locations Welsh

Lleoliadau

Rydym yn gyfrifol am weinyddu llysoedd troseddol, sifil, teulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â thribiwnlysoedd heb eu datganoli yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Dyna pam y dewch o hyd i ni mewn tua 300 o adeiladau mewn tua 200 o drefi a dinasoedd ledled Cymru a Lloegr.

Mae ein hadeiladau yn cynnwys canolfannau llysoedd a thribiwnlysoedd traddodiadol, yn ogystal â’n Canolfannau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd mwy a fydd ar agor yn fuan. Bydd y ddwy ganolfan gwasanaeth gyntaf yn Birmingham a Stoke.

Yn ogystal ag adeiladau mewn dinasoedd mawr gan gynnwys Manceinion, Leeds, Caerdydd, Bryste a Llundain, mae gennym hefyd leoliadau yn amrywio o Ynys Wyth yn y De i Newton Aycliffe yn y Gogledd.

I weld ein holl safleoedd ar fap, cliciwch yma am ein gwasanaeth ‘court finder’.

I weld y rolau presennol ar draws Cymru a Lloegr, ewch i’n tudalen swyddi gwag, neu ewch i CS Jobs.